Language of document :

2017 m. gruodžio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Liuksemburgas / Komisija

(Byla T-816/17)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, atstovaujama D. Holderer ir advokatų D. Waelbroeck ir A. Steichen

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti šį ieškinį priimtinu ir pagrįstu,

pirmiausia panaikinti 2017 m. spalio 4 d. Komisijos sprendimą dėl valstybės pagalbos SA.38944, kurią Liuksemburgas suteikė Amazon,

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, panaikinti 2017 m. spalio 4 d. Komisijos sprendimą dėl valstybės pagalbos SA.38944, kurią Liuksemburgas suteikė Amazon, tiek, kiek juo įpareigojama grąžinti pagalbą,

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi penkiais pagrindais.

Pirmasis ieškinio pagrindas, kurį sudaro trys dalys, grindžiamas SESV 107 straipsnio pažeidimu, nes Komisija nenustatė, kad Amazon EU S.à.r.l (toliau – LuxOpCO) turi pranašumą.

Pirmoji dalis grindžiama tuo, kad nei išankstinis sprendimas dėl mokesčių, nei jo galiojimo pratęsimas 2011 m. nesuteikė jokio pranašumo, nes mokestis, kurį trečioji šalis būtų mokėjusi už nematerialiojo turto licenciją, būtų buvęs didesnis nei tas, kurį LuxOpCo mokėjo Amazon Europe Holding Technologies SCS (toliau – LuxSCS) pagal licencinę sutartį. Ieškovės teigimu, 2017 m. spalio 4 d. Komisijos sprendime dėl valstybės pagalbos SA.38944, kurią Liuksemburgas suteikė Amazon (toliau – ginčijamas sprendimas), nepagrįstai tvirtinama, kad LuxOpCo faktiškai sumokėtas mokestis nukrypsta nuo įprastos rinkos sąlygomis taikomos kainos.

Antroji dalis grindžiama tuo, kad ginčijamame sprendime pateiktoje analizėje, susijusioje su tariamai netinkamu transakcijos grynosios maržos metodo taikymu išankstiniame sprendime dėl mokesčių, padarytos akivaizdžios fakto ir teisės klaidos tiek dėl tiriamos šalies pasirinkimo, tiek dėl minėto metodo kriterijų taikymo.

Trečioji dalis grindžiama tuo, kad, atvirkščiai, būtent Komisijos ginčijamame sprendime taikyta sandorio kainodara lemia rezultatą, akivaizdžiai nukrypstantį nuo įprastų rinkos sąlygų principo.

Antrasis ieškinio pagrindas, kurį sudaro dvi dalys, grindžiamas SESV 107 straipsnio pažeidimu, nes Komisija nenustatė išankstinio sprendimo dėl mokesčių atrankumo.

Pirmoji dalis grindžiama tuo, kad Komisija darė klaidingą prielaidą, jog nagrinėjamas išankstinis sprendimas dėl mokesčių yra atrankus, nors, pagal jurisprudenciją, Komisija negali daryti išvados, jog esama pranašumo, kad preziumuotų, jog jis atrankus, tačiau privalo atlikdama atrankumo analizę pirmiausia apibrėžti taikytiną lyginamąjį pagrindą, po to nustatyti nukrypimus nuo jo.

Antroji dalis grindžiama tuo, kad Komisija nepateikė pagalbos, nurodytos papildomuose motyvuose, tariamo atrankumo įrodymų. Šios dvi papildomos išvados dėl atrankumo aiškiai negalioja, nes Komisija suklydo dėl lyginamųjų pagrindų ir, bet kuriuo atveju, nenustatė jokio nukrypimo nuo jų.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas SESV 4 ir 5 straipsnių pažeidimu, nes Komisija vykdė paslėptą mokesčių derinimą, nustatydama savo pačios „geros“ sandorio kainos, kurią LuxOpCo turėtų sumokėti LuxSCS pagal nagrinėjamą licencinę sutartį, aiškinimą. Šiuo klausimu ieškovė teigia, kad Komisija iš tikrųjų manipuliavo su valstybės pagalba susijusiomis teisės normomis, kad įvykdytų paslėptą mokesčių derinimą sandorio kainodaros srityje, taip pažeisdama išimtinę valstybių narių kompetenciją tiesioginių mokesčių srityje.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas grindžiamas Reglamento Nr. 2015/1589 ir teisės į gynybą pažeidimu, nes priimdama sprendimą, kuriuo paprasčiausiai atmetė Amazon ex post pateiktus dokumentus ir dėl kurio pagrindinio argumento, būtent klaidos pasirenkant tikrinamą šalį transakcijos grynosios maržos metodui taikyti, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė ar Amazon negalėjo pateikti pastabų anksčiau, Komisija veikė pažeisdama teisę į gynybą.

Penktasis ieškinio pagrindas, pateiktas papildomai, grindžiamas tuo, kad Komisija pažeidė Reglamento Nr. 2015/1589 16 straipsnį, nes pagalbos susigrąžinimas prieštarauja teisinio saugumo principui, atsižvelgiant į Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės sąžiningumą taikant sandorio kainodarą ir į tai, kad Komisijos naujo požiūrio į sandorio kainodarą, taikyto ginčijamame sprendime, nebuvo galima numatyti.

____________