Language of document :

A Törvényszék 2021. május 12-i ítélete – Luxemburg és Amazon kontra Bizottság

(T-816/17. és T-318/18. sz. ügyek)1

(„Állami támogatások – Luxemburg által az Amazon javára végrehajtott támogatás – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek és jogellenesnek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat – Feltételes adómegállapítás [tax ruling] – Transzferár – Szelektív adóelőny – Transzferár-megállapítási módszer – Funkcionális elemzés”)

Az eljárás nyelve: angol és francia

Felek

Felperes a T-816/17. sz. ügyben: Luxemburgi Nagyhercegség (képviselő: T. Uri meghatalmazott, segítői: D. Waelbroeck, A. Steichen és J. Bracker ügyvédek)

Felperesek a T-318/18. sz. ügyben: Amazon EU Sàrl (Luxembourg, Luxemburg), Amazon.com, Inc. (Seattle, Washington, Egyesült Államok) (képviselők: D. Paemen, M. Petite és A. Tombiński ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők a T-816/17. sz. ügyben: P. Stancanelli, P. J. Loewenthal és F. Tomat meghatalmazottak, segítőjük: M. Chammas ügyvéd, valamint a T-318/18. sz. ügyben: P.-J. Loewenthal és F. Tomat meghatalmazottak)

A T-816/17. sz. ügyben a felperest támogató beavatkozó fél: Írország (képviselők: J. Quaney és A. Joyce meghatalmazottak, segítőik: P. Gallagher SC, B. Doherty barrister és S. Kingston SC)

Az ügy tárgya

A Luxemburg által az Amazon javára végrehajtott SA.38944. (2014/C., korábbi 2014/NN.) számú állami támogatásról szóló, 2017. október 4-i (EU) 2018/859 bizottsági határozat (HL 2018. L 153., 1. o.) megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelmek.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék a T-816/17. és T-318/18. sz. ügyeket a jelen ítélet meghozatala céljából egyesíti.

A Törvényszék a Luxemburg által az Amazon javára végrehajtott SA.38944. (2014/C., korábbi 2014/NN.) számú állami támogatásról szóló, 2017. október 4-i (EU) 2018/859 bizottsági határozatot megsemmisíti.

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit, valamint a Luxemburgi Nagyhercegség, az Amazon.com, Inc. és az Amazon EU Sàrl részéről felmerült költségeket.

Írország maga viseli saját költségeit.

____________

1 HL C 72. 2018.2.26.