Language of document :

2021 m. gegužės 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Liuksemburgas ir Amazon / Komisija

(Bylos T-816/17 ir T -318/18)1

(Valstybės pagalba – Pagalba, kurią Liuksemburgas suteikė Amazon – Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su vidaus rinka ir neteisėta ir reikalaujama ją susigrąžinti – Mokesčių sprendimas (tax ruling) – Sandorių kainodara – Atrankusis mokestinis pranašumas – Sandorių kainodaros tvarka – Funkcinė analizė)

Proceso kalba: anglų ir prancūzų

Šalys

Ieškovė byloje T-816/17: Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, atstovaujama T. Uri, padedamo advokatų D. Waelbroeck, A. Steichen ir J. Bracker

Ieškovės byloje T-318/18: Amazon EU Sàrl (Liuksemburgas, Liuksemburgas), Amazon.com, Inc. (Siatlas, Vašingtonas. Jungtinės Valstijos), atstovaujamos advokatų D. Paemen, M. Petite ir A. Tombiński

Atsakovė: Europos Komisija, byloje T-816/17 atstovaujama P. Stancanelli, P.-J. Loewenthal ir F. Tomat, padedamų advokatės M. Chammas, ir byloje T-318/18 atstovaujama P.-J. Loewenthal ir F. Tomat

Iškovės pusėje į bylą T-816/17 įstojusi šalis: Airija, atstovaujama J. Quaney ir A. Joyce, padedamų SC P. Gallagher, baristerio B. Doherty ir SC S. Kingston

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiami ieškiniai, kuriais prašoma panaikinti 2017 m. spalio 4 d. Komisijos sprendimą (ES) 2018/859 dėl valstybės pagalbos SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN), kurią Liuksemburgas suteikė Amazon (OL L 153, 2018, p. 1).

Rezoliucinė dalis

Sujungti bylas T-816/17 ir T-318/18, kad būtų bendrai priimtas ši sprendimas.

Panaikinti 2017 m. spalio 4 d. Komisijos sprendimą (ES) 2018/859 dėl valstybės pagalbos SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN), kurią Liuksemburgas suteikė Amazon.

Europos Komisija padengia savo ir Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Amazon.com, Inc. ir Amazon EU Sàrl. bylinėjimosi išlaidas.

Airija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 72, 2018 2 26.