Language of document :

Tribunalens dom av den 12 maj 2021 – Luxemburg och Amazon mot kommissionen

(Mål T-816/17 och T-318/18)(1 )

(Statligt stöd – Stöd som Luxemburg genomfört till förmån för Amazon – Beslut i vilket det slås fast att stödet är oförenligt med den inre marknaden och olagligt och i vilket det förordnas att stödet ska återkrävas – Förhandsbesked i skattefrågor (tax ruling) – Internprissättning – Selektiv skattefördel  – Metod för fastställande av internpriser – Funktionell analys)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande i mål T-816/17: Storhertigdömet Luxemburg (ombud: T. Uri, biträdd av advokaterna D. Waelbroeck, A. Steichen och J. Bracker)

Sökande i mål T-318/18: Amazon EU Sàrl (Luxemburg, Luxemburg), Amazon.com, Inc. (Seattle, Washington, Förenta staterna) (ombud: advokaterna D. Paemen, M. Petite och A. Tombiński)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud i mål T-816/17: P. Stancanelli, P.-J. Loewenthal och F. Tomat, biträdda av advokaten M. Chammas och, i mål T-318/18: P.-J. Loewenthal och F. Tomat)

Part som har intervenerat till stöd för sökanden i mål T-816/17: Irland (ombud: J. Quaney och A. Joyce, biträdda av P. Gallagher, SC, B. Doherty, barrister, och S. Kingston, SC)

Saken

Talan väckt med stöd av artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av kommissionens beslut (EU) 2018/859 av den 4 oktober 2017 om det statliga stöd SA.38944 (2014/C) (f.d. 2014/NN) som Luxemburg genomfört till förmån för Amazon (EUT L 153, 2018, s. 1).

Domslut

Målen T-816/17 och T-318/18 förenas vad gäller domen.

Kommissionens beslut (EU) 2018/859 av den 4 oktober 2017 om det statliga stöd SA.38944 (2014/C) (f.d. 2014/NN) som Luxemburg genomfört till förmån för Amazon, ogiltigförklaras.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Storhertigdömet Luxemburg, Amazon.com, Inc. och Amazon EU Sàrl.

4)    Irland ska bära sina rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 72, 26.2.2018.