Language of document :

A Hof van Cassatie (Belgium) által 2021. július 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VP Capital NV kontra Belgische Staat, további résztvevők az eljárásban: PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV, Ernst & Young Tax Consultants BV, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV

(C-414/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hof van Cassatie

Az alapeljárás felei

Felperes: VP Capital NV

Alperes: Belgische Staat

További résztvevők az eljárásban: PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV, Ernst & Young Tax Consultants BV, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Sérti-e az EUMSZ 49. cikkben biztosított letelepedési szabadságot a jelen ügyben szereplőhöz hasonló nemzeti szabályozás, ha az azzal a következménnyel jár, hogy az olyan luxemburgi társaságot, amely részvényekből származó tőkeveszteséget könyvel el Luxemburgban, és e tőkeveszteséget elvben levonja ugyan adóköteles eredményéből, egy adóügyi veszteségtétel fennállása miatt azonban nem tudja ténylegesen levonni azt az említett eredményből, a létesítő okirat szerinti székhelyének Belgiumba történő áthelyezését követően megadóztatják Belgiumban e tőkeveszteség visszaírásával összefüggésben, kivéve, ha az említett visszaírás mögött rejlő tőkenyereséget olyan forrásszámlán könyvelik el, amely felett nem lehet rendelkezni, míg az olyan belga társaságot, amely részvényekből származó tőkeveszteséget könyvelt el Belgiumban, nem adóztatják meg e tőkeveszteség visszaírásával összefüggésben, amennyiben a tőkeveszteséget nem vonták le előzőleg a belga adóköteles eredményből, mégpedig anélkül, hogy az említett visszaírás mögött rejlő tőkenyereséget olyan forrásszámlán kellene elkönyvelni, amely felett nem lehet rendelkezni?

____________