Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Saksamaa) 29. novembril 2016 – Sebastian W. Kreuziger versus Land Berlin

(kohtuasi C-619/16)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Sebastian W. Kreuziger

Vastustaja apellatsioonimenetluses: Land Berlin

Eelotsuse küsimused

Kas direktiivi 2003/88/EÜ1 artikli 7 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid või tavad, mille kohaselt on töösuhte lõpetamise korral õigus saada rahalist hüvitist välistatud, kui töötaja ei ole esitanud avaldust tasulise põhipuhkuse saamiseks, kuigi tal oli see võimalus?

Kas direktiivi 2003/88/EÜ artikli 7 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid või tavad, mille kohaselt eeldab õigus saada töösuhte lõpetamise korral rahalist hüvitist, et töötaja ei saanud enne töösuhte lõpetamist kasutada oma põhipuhkuse saamise õigust temast sõltumatutel asjaoludel?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta (ELT L 299, lk 9, ELT eriväljaanne 05/04, lk 381).