Language of document :

2021. április 22-én benyújtott kereset – Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-259/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Parlament (képviselők: I. Liukkonen és I. Terwinghe meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

A Bíróság semmisítse meg a bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2021. évre történő meghatározásáról szóló, 2021. január 28-i (EU) 2021/92 tanácsi rendelet1 15–17. cikkét, 20. cikkét és 59. cikkének (2) bekezdését;

a Bíróság a Tanácsot kötelezze az eljárás költségeinek a viselésére

Jogalapok és fontosabb érvek

A Parlament szerint az adott területet szabályozó jogalkotási aktusok, nevezetesen az (EU) 2019/1241 rendelet2 10. cikkének (4) bekezdése és 15. cikke, valamint az (EU) 2019/472 rendelet3 9. cikke előírja, hogy az olyan intézkedéseket, mint amelyek a jelen kereset tárgyát képezik, az EUMSZ 290. cikkében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell elfogadni.

Keresete alátámasztása érdekében a Parlament tehát két jogalapra hivatkozik. Az első jogalap a szabálytalanságra és az eljárással való visszaélésre vonatkozik, mivel a vitatott intézkedéseket az EUMSZ 290. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kellett volna bevezetni, nem pedig az EUMSZ 43. cikk (3) bekezdése szerinti eljárással. A második jogalap a lojális együttműködésnek az EUSZ 13. cikk (2) bekezdését sértő megsértésén alapul. A Tanács azáltal, hogy a megtámadott rendelkezéseket azon eljárástól eltérő eljárásban fogadta el, mint amelyet e célból azon jogi aktusok előírnak, amelyeknek a társalkotója, megfosztotta a Parlamentet azon vizsgálathoz való jogától, amely a megfelelő eljárás lefolytatása esetén megillette volna őt.

____________

1 HL 2021. L 31., 31. o.

2 A halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelméről, az 2019/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet, továbbá az 1380/2013/EU, az (EU) 2016/1139, az (EU) 2018/973, az (EU) 2019/472 és az (EU) 2019/1022 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 894/97/EK, a 850/98/EK, a 2549/2000/EK, a 254/2002/EK, a 812/2004/EK és a 2187/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1241 európai parlamenti és tanács rendelet (HL 2019. L 198., 105. o.; helyesbítés: HL 2019. L 231., 31. o.).

3 A nyugati vizekben és a szomszédos vizekben halászott állományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról, az (EU) 2016/1139 és az (EU) 2018/973 rendelet módosításáról, valamint a 811/2004/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK és az 1300/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/472 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2019. L 83., 1. o.).