Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. travnja 2021. uputio Riigikohus (Estonija) – I. L./Politsei- ja Piirivalveamet

(predmet C-241/21)

Jezik postupka: estonski

Sud koji je uputio zahtjev

Riigikohus

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: I. L.

Druga stranka u postupku: Politsei- ja Piirivalveamet

Prethodna pitanja

Treba li članak 15. stavak 1. prvu rečenicu Direktive 2008/115/EZ1 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom tumačiti na način da države članice mogu zadržati državljanina treće zemlje ako postoji stvarna opasnost da će on prije udaljavanja, dok se nalazi na slobodi, počiniti kazneno djelo čija istraga i sankcioniranje mogu znatno otežati provođenje udaljavanja?

____________

1 Direktiva 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL 2008, L 348, str. 98.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 8., str. 188.)