Language of document :

A Riigikohus (Észtország) által 2021. április 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – I. L. kontra Politsei ja Piirivalveamet

(C-241/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: észt

A kérdést előterjesztő bíróság

Riigikohus

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: I. L.

A felülvizsgálati eljárásban ellenérdekű fél: Politsei ja Piirivalveamet

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2008/115/EK irányelv1 15. cikke (1) bekezdésének első mondatát, hogy a tagállamok őrizetben tarthatják azt a harmadik országbeli állampolgárt, akinek esetében fennáll annak valós veszélye, hogy mialatt szabadlábon van, a kitoloncolás előtt bűncselekményt követ el, amelynek felderítése és büntetése jelentősen megnehezítheti a kitoloncolás végrehajtását?

____________

1 A harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2008. L 348., 98. o.).