Language of document :

Acțiune introdusă la 17 februarie 2011 - Strohm/Comisia

(Cauza F-14/11)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: Andreas Strohm (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: J. Schlenker, M. Heimburger, R. Bakker, U. Thanner, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei pârâtei, în măsura în care aceasta a refuzat să suporte integral cheltuielile medicale privind îngrijiri dentare.

Concluziile reclamantului

Reclamantul solicită instanţei

anularea deconturilor din 1 iunie, 4 iunie şi 25 noiembrie 2010 (număr de listă 10003157, 10003164 şi 10003383, precum şi deciziile de autorizare din 4 şi 11 iunie 2010 (număr de referinţă: 100525302817), cu obligarea pârâtei la plata către reclamant a sumei de 4.251, 49 euro, majorată cu dobânzi în cuantum de 5%;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________