Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 20.11.2012 – Ghiba v. komissio

(Asia F-10/11)1

(Henkilöstö – Sisäinen kilpailu – Kilpailuun osallistumisen epääminen – Hakemuksen huomioon ottamisen edellytykset – Komission yksiköiden käsite)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Dorina Maria Ghiba (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja C. Mourato)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi B. Eggers ja P. Pecho, sitten B. Eggers)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bauer ja J. Herrmann)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö – Valintalautakunnan COM/INT/EU2/AST3 päätöksen kumoaminen; tällä päätöksellä kantajan hakemus on hylätty siitä syystä, että hän ei täyttänyt kilpailuilmoituksessa vaadittuja hakemuksen huomioon ottamisen edellytyksiä

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Dorina Maria Ghiba vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

____________

1 EUVL C 95, 26.3.2011, s. 14.