Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. november 20-i ítélete – Ghiba kontra Bizottság

(F-10/11. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Belső versenyvizsga – A versenyvizsgán történő részvétel meg nem engedése – A részvételhez szükséges feltételek – A Bizottsághoz kapcsolódó szervezeti egységek fogalma)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Dorina Maria Ghiba (Brüsszel, Belgium) (képviselő: C. Mourato ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben B. Eggers és P. Pecho meghatalmazottak, később B. Eggers meghatalmazott)

Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Bauer és J. Herrmann meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Közszolgálat – A COM/INT/EU2/AST3. sz. versenyvizsga vizsgabizottsága azon határozatának megsemmisítése, amelyek azzal az indokkal utasította el a felperes jelentkezését, hogy a felperes nem teljesítette a versenyvizsga-kiírásban előírt, a versenyvizsgán való részvételhez szükséges feltételeketAz ítélet rendelkező részeA Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.D. M. Ghiba maga viseli saját költségeit, továbbá köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket is.Az Európai Unió Tanácsa maga viseli saját költségeit.