Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 20. novembra spriedums – Ghiba/Komisija

(lieta F-10/11) 1

Civildienests – Iekšējais konkurss – Nepieļaujamība piedalīties konkursā – Piedalīšanās nosacījumi – Jēdziens “Komisijai pakļautie dienesti”

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Dorina Maria Ghiba (Brisele, Beļģija) (pārstāvis C. Mourato, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji sākotnēji B. Eggers un P. Pecho, vēlāk B. Eggers)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – M. Bauer un J. Herrmann)PriekšmetsCivildienests – Konkursa COM/INT/EU2/AST3 atlases komisijas lēmuma noraidīt prasītājas kandidatūru, jo viņa neatbilst konkursa paziņojumos noteiktajiem piedalīšanās nosacījumiem, atcelšanaRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;Ghiba k-dze sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus;Eiropas Savienības Padomes sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.