Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 8. februára 2012 – Bouillez a i./Rada

(vec F-11/11)1

(Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Povyšovanie za rok 2010 – Zamietnutie povýšenia – Porovnávacie hodnotenie zásluh úradníkov vo funkcii AST na základe ich služobného postupu – Povinnosť inštitúcie neuplatniť nezákonné vykonávacie ustanovenie služobného poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Vincent Bouillez a i. (Overijse, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer a J. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu nepovýšiť žalobcov do vyššej platovej triedy v rámci povyšovania za rok 2010

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania a trovy konania žalobcov.

____________

1 Ú. v. EÚ C 139, 7.5.2011, s. 30.