Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 8 februari 2012 – Bouillez m.fl. mot rådet

(Mål F-11/11)(1 )

(Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Befordringsförfarandet 2010 – Beslut att inte befordra – Jämförelse av kvalifikationerna hos tjänstemän tillhörande tjänstegrupp AST beroende på deras karriärsystem – Skyldighet för en institution att avstå från att tillämpa en rättsstridig bestämmelse för genomförande av tjänsteföreskrifterna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Vincent Bouillez m.fl. (Overijse, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bauer och J. Herrmann)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att inte befordra sökandena till en högre lönegrad under befordringsåret 2010

Domslut

Talan ogillas.

Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader och ersätta sökandenas rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 139, 7.5.2011, s. 30.