Language of document :

Tožba, vložena 9. februarja 2011 - Bouillez in drugi proti Svetu

(Zadeva F-11/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Vincent Bouillez (Overijse, Belgija) in drugi (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe OPI o nenapredovanju tožečih strank v višji naziv za napredovalno obdobje 2010.

Predlogi tožečih strank

Razglasitev ničnosti odločbe Sveta z dne 3. novembra 2010 o zavrnitvi pritožb tožečih strank;

kolikor je potrebno, razglasitev ničnosti odločb o nenapredovanju tožečih strank v višji naziv za napredovalno obdobje 2010;

naložitev stroškov Svetu.

____________