Language of document :

2011. február 13-án benyújtott kereset - Hecq kontra Bizottság

(F-12/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgium) (képviselő: L. Vogel ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes az iránti kérelmét elutasító hallgatólagos határozat megsemmisítése iránti kereset, hogy folytathassa szakmai tevékenységét, illetve a 2003. augusztus 1-je óta járó díjazását teljes egészében fizessék ki, és kapjon kártérítést, mindezt 2003. augusztus 1-jétől felszámításra kerülő évi 7%-os késedelmi kamattal.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2010. október 29-i határozatát, amelyben elutasította a felperes 2010. július 6-án benyújtott, a 2010. április 15-i azon hallgatólagos határozat elleni panaszát, amelyben elutasította a felperes 2009. december 15-én előterjesztett az iránti kérelmét, hogy folytathassa szakmai tevékenységét, illetve a 2003. augusztus 1-je óta járó díjazását teljes egészében fizessék ki, és kapjon kártérítést, mindezt 2003. augusztus 1-jétől felszámításra kerülő évi 7%-os késedelmi kamattal;

a Közszolgálati Törvényszék - amennyiben szükséges - semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2010. április 15-i hallgatólagos határozatát annyiban, amennyiben az elutasítja a felperes fent említett 2009. december 15-i kérelmét;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot arra, hogy kártérítésként fizessen a felperesnek elsődlegesen az azon köztisztviselői díjazásának megfelelő összeget, amelytől 2003. augusztus 1-jétől kezdődően jogellenesen megfosztották, járulékosan pedig 50 000 eurót, illetve mindkét összegre vonatkozóan 2003. augusztus 1-jétől felszámításra kerülő évi 7%-os késedelmi kamatot;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Bizottságot a költségek viselésére.

____________