Language of document :

Tožba, vložena 7. februarja 2011 - Bojinova in Ghiba proti Komisiji

(Zadeva F-10/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: Silvia Bojinova (Bruselj, Belgija) in Dorina Maria Ghiba (Bruselj, Belgija) (zastopnik: C. Mourato, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb natečajnih komisij za natečaja COM/INT/EU2/10/AD5 in COM/INT/EU2/AST3 o zavrnitvi prijav tožečih strank, ker nista izpolnjevali razpisnih pogojev, zahtevanih v obvestilu o natečaju.

Predlogi tožečih strank

Odločba natečajne komisije z dne 11. maja 2010 o zavrnitvi prijave Silvie Bojinove na notranji natečaj COM/INT/EU2/10/AD5 in potrditvena odločba OPI z dne 26. oktobra 2010 o zavrnitvi pritožbe, ki je bila zoper prvonavedeno odločbo vložena 6. avgusta 2010, naj se zavrneta;

odločba natečajne komisije z dne 10. maja 2010 o zavrnitvi prijave Dorine Marie Ghibe na notranji natečaj COM/INT/EU2/AST3 in potrditvena odločba OPI z dne 26. oktobra 2010 o zavrnitvi pritožbe, ki je bila zoper prvonavedeno odločbo vložena 4. avgusta 2010, naj se zavrneta;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________