Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Okrazhen sad Burgas (Bulgaaria) 31. märtsil 2021 – Kriminaalasi järgmise isiku suhtes: „DELTA STROY 2003“ EOOD

(kohtuasi C-203/21)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Okrazhen sad Burgas

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pool

„DELTA STROY 2003“ EOOD

Eelotsuse küsimused

1.    Kas raamotsuse 2005/212/JSK artikleid 4 ja 5 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 49 tuleb tõlgendada nii, et nende järgi on lubatud liikmesriigi regulatsioon, mille kohaselt liikmesriigi kohus võib sellises menetluses nagu põhikohtuasjas mõista juriidilisele isikule karistuse sellise konkreetse süüteo toimepanemise eest, mille toimepanemist ei ole veel kindlaks tehtud, kuna see on paralleelselt toimuva kriminaalmenetluse esemeks, mis ei ole lõppenud?

2.    Kas raamotsuse 2005/212/JSK artikleid 4 ja 5 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 49 tuleb tõlgendada nii, et nendega on lubatud liikmesriigi regulatsioon, mille kohaselt liikmesriigi kohus võib sellises menetluses nagu põhikohtuasjas mõista juriidilisele isikule karistuse, määrates karistuse suuruseks tulu suuruse, mis oleks saadud konkreetse süüteo toimepanemise teel, mille toimepanemist ei ole veel kindlaks tehtud, kuna see on paralleelselt toimuva kriminaalmenetluse esemeks, mis ei ole lõppenud?

____________