Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 31. ožujka 2021. uputio Specializiran nakazatelen sad (Bugarska) – kazneni postupak protiv B. C.

(predmet C-205/21)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Specializiran nakazatelen sad (Bugarska)

Podnositelj zahtjeva:

Ministerstvo na vatrešnite raboti, Glavna direkcia za borba s organiziranata prestapnost

Optuženik:

B. C.

Prethodna pitanja

Prenosi li se članak 10. Direktive 2016/6801 na učinkovit način ako se u nacionalnom zakonu, odnosno u članku 25. stavku 3. i članku 25.a Zakona za ministerstvo na vatrešnite raboti [Zakon o Ministarstvu unutarnjih poslova] upućuje na sličnu odredbu članka 9. Uredbe 2016/6792 ?

Je li zahtjev utvrđen člankom 10. točkom (a) Direktive 2016/680 u vezi s člankom 52. i člancima 3. i 8. Povelje, da ograničenje integriteta i zaštite osobnih podataka treba predvidjeti zakonom, ispunjen ako postoje proturječne nacionalne odredbe koje se odnose na dopuštenost obrade genetskih i biometrijskih podataka u svrhu policijske registracije?

Je li u skladu s člankom 6. točkom (a) Direktive 2016/680, u vezi s člankom 48. Povelje, nacionalni zakon, odnosno članak 68. stavak 4. Zakona o Ministarstvu unutarnjih poslova, kojim se predviđa obveza suda da naloži prisilno prikupljanje osobnih podataka (snimanje fotografija za dosje, uzimanje otisaka prstiju i uzimanje uzorka u svrhu izrade profila DNK) ako osoba koju se tereti za počinjenje kaznenog djela s namjerom za koje se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti odbije dobrovoljno surađivati u prikupljanju tih osobnih podataka, a da sud ne može procijeniti postoji li osnovana sumnja da je osoba počinila kazneno djelo za koje se tereti?

Je li u skladu s člankom 10., člankom 4. stavkom 1. točkama (a) i (c) te člankom 8. stavcima 1. i 2. Direktive 2016/680 nacionalni zakon, odnosno članak 68. stavci 1. do 3. Zakona o Ministarstvu unutarnjih poslova, kojim se kao opće pravilo predviđa snimanje fotografija za dosje, uzimanje otisaka prstiju i uzimanje uzorka za izradu profila DNK svih osoba koje se tereti za počinjenje kaznenog djela s namjerom za koje se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti?

____________

1     Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL 2016., L 119, str. 89. i ispravak SL 2018., L 127, str. 14.)

2     Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL 2016., L 119, str. 1. i ispravci SL 2018., L 127, str. 2. i SL 2021., L 74, str. 35.)