Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Augstākā tiesa (Senāts) (Letonia) la 4 februarie 2021 – SIA „PRODEX”/Valsts ieņēmumu dienests

(Cauza C-72/21)

Limba de procedură: letona

Instanța de trimitere

Augstākā tiesa (Senāts)

Părțile din procedura principală

Reclamantă-recurentă: SIA „PRODEX”

Pârâtă-intimată: Valsts ieņēmumu dienests

Întrebările preliminare

Nomenclatura combinată care figurează în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun1 , astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1006/2011 al Comisiei din 27 septembrie 20112 , trebuie interpretată în sensul că subpoziția 4418 20 din aceasta poate include rame de uși, pervazuri și praguri ca mărfuri separate?

În lumina regulii 2 litera (a) prima teză din Regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate care figurează în partea I titlul I partea A din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1006/2011 al Comisiei din 27 septembrie 2011 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun, subpoziția 4418 20 din Nomenclatura Combinată poate include de asemenea rame de uși și pervazuri, panouri de uși și praguri nefinite, cu condiția ca acestea să prezinte caracteristicile esențiale ale ramelor de uși, pervazurilor și pragurilor complete și finite?

Plăcile și formele de lemn în discuție în litigiul principal, care au un profil și un finisaj decorative care dovedesc în mod obiectiv utilizarea lor previzibilă pentru fabricarea ușilor, a ramelor de uși, a pervazurilor și a pragurilor, dar care, înainte de montarea ușii, trebuie tăiate pentru ajustarea lungimii lor și care trebuie prevăzute cu spații de prindere și, dacă este necesar, cu spații pentru balamale și pentru încuietori, trebuie clasificate la subpoziția 4418 20 sau, în funcție de caracteristicile plăcilor sau ale formelor de lemn respective, la pozițiile 4411 și 4412 din Nomenclatura combinată?

____________

1 JO 1987, L 256, p. 1, Ediție specială 2/vol.4, p.3.

2 Regulamentul (UE) nr. 1006/2011 al Comisiei din 27 septembrie 2011 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO 2011, L 282, p. 1).