Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Törvényszék (Madžarska) 8. februarja 2021 — Digi Távközlési és Szolgáltató Kft./Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(Zadeva C-77/21)

Jezik postopka: madžarska

Predložitveno sodišče

Fővárosi Törvényszék

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.

Tožena stranka: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba pojem „omejitev namena“, opredeljen v členu 5(1)(b) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES1 (v nadaljevanju: Uredba), razlagati tako, da je s tem pojmom še naprej skladno to, da upravljavec nekatere osebne podatke, ki so sicer bili zbrani in shranjeni zakonito, z omejenim namenom, vzporedno hrani tudi v drugi podatkovni zbirki, ali pa, nasprotno, glede vzporedne podatkovne zbirke zakonit, omejen namen zbiranja podatkov ni več podan?

Če se na prvo vprašanje za predhodno odločanje odgovori, da vzporedno hranjenje podatkov samo po sebi ni združljivo z načelom „omejitve namena“, ali je skladno z načelom „omejitve shranjevanja“ iz člena 5(1)(e) Uredbe to, da upravljavec vzporedno v drugi podatkovni zbirki hrani nekatere osebne podatke, ki so sicer bili zbrani in shranjeni zakonito, z omejenim namenom?

____________

1 UL 2016, L 119, str. 1.