Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. veljače 2021. uputio Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie (Poljska)– B.S., Ł.S./M.

(predmet C-82/21)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: B.S., Ł.S.

Tuženik: M.

Prethodno pitanje

Treba li članak 6. stavak 1. i članak 7. stavak 1. Direktive Vijeća 93/13/EEZ1 od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima i načela ekvivalentnosti, djelotvornosti i pravne sigurnosti tumačiti na način da im se protivi sudsko tumačenje nacionalnih odredbi prema kojem potrošačeva tužba za povrat nepravilno plaćenih iznosa na temelju nepoštene odredbe ugovora sklopljenog između poduzetnika i potrošača zastarijeva po isteku roka od deset godina koji počinje teći od datuma svakog potrošačeva ispunjenja obveze, uključujući kada potrošač nije znao da je ta ugovorna odredba nepoštena?

____________

1 SL 1993, L 95, str. 29. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.)