Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie (Poljska) 9. februarja 2021 – B.S., Ł.S./M.

(Zadeva C-82/21)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: B.S., Ł.S.

Tožena stranka: M.

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 6(1) in člen 7(1) Direktive Sveta 93/13/EGS1 z dne 5. aprila 1993 o nepoštenih pogojih v potrošniških pogodbah ter načela enakovrednosti, učinkovitosti in pravne varnosti razlagati tako, da nasprotujejo sodni razlagi nacionalne zakonodaje, v skladu s katero terjatev potrošnika za povračilo zneskov, ki so bili brez pravnega temelja plačani na podlagi nepoštenega pogoja pogodbe, sklenjene med trgovcem in potrošnikom, po izteku desetletnega roka, ki začne teči z vsako potrošnikovo izpolnitvijo, zastara tudi v primeru, če potrošnik ni vedel za nepoštenost tega pogoja?

____________

1 UL 1993, L 95, str. 29.