Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. ožujka 2021. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) – absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG/the-trading-company GmbH

(predmet C-179/21)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Podnositelj revizije: absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG

Druga stranka u revizijskom postupku: the-trading-company GmbH

Prethodna pitanja

Nastaje li obveza informiranja u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (m) Direktive 2011/83/EU1 već samim postojanjem jamstva proizvođača?

U slučaju niječnog odgovora na prvo pitanje: nastaje li obveza informiranja u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (m) Direktive 2011/83/EU samim navođenjem jamstva proizvođača u ponudi trgovca ili ta obveza nastaje ako potrošač bez daljnjeg može prepoznati navođenje? Postoji li obveza informiranja i ako potrošač bez daljnjeg može prepoznati da trgovac daje na raspolaganje samo proizvođačeve pojedinosti o jamstvu?

Moraju li informacije o postojanju i uvjetima jamstva proizvođača, koje se zahtijevaju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (m) Direktive 2011/83/EU, sadržavati iste pojedinosti kao i jamstvo u skladu s člankom 6. stavkom 2. Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o određenim aspektima prodaje robe široke potrošnje i o jamstvima za takvu robu2 ili je dovoljno manje pojedinosti?

____________

1 Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća  (SL 2011., L 304, str. 64.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 8., str. 260.)

2 SL 1999., L 171, str. 12. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 22. str. 17. i ispravak SL 2017., L 153, str. 41.)