Language of document :

A Supremo Tribunal de Justiça (Portugália) által 2020. december 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – RTL Television GmbH kontra Grupo Pestana S. G. P. S., S. A., SALVOR – Sociedade de Investimento Hoteleiro, S. A.

(C-716/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Supremo Tribunal de Justiça

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: RTL Television GmbH

Ellenérdekű felek: Grupo Pestana S. G. P. S., S. A., SALVOR – Sociedade de Investimento Hoteleiro, S. A.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az 1993. szeptember 27-i 93/83/EGK tanácsi irányelv1 1. cikkének (3) bekezdése szerinti „vezetékes továbbközvetítés” fogalmát, hogy az a valamely műsorsugárzó szervezet műsorának egy másik műsorsugárzó szervezet által történő egyidejű közvetítésén kívül magában foglalja a nyilvánosság általi vételre szánt televízió- vagy rádióműsorok elsődleges közvetítésének egyidejű és teljes egészében vezetéken történő nyilvánossághoz továbbközvetítését is (függetlenül attól, hogy a nyilvánossághoz továbbközvetítést végző személy műsorsugárzó szervezet-e vagy nem)?

Valamely televíziós csatorna műhold útján sugárzott műsorainak a szállodai szobákban elhelyezett különböző televíziókészülékeken, koaxiális kábelen keresztül történő egyidejű közvetítése e műsorok olyan továbbközvetítésének minősül-e, amely az 1993. szeptember 27-i 93/83/EGK irányelv 1. cikkének (3) bekezdésében meghatározott fogalom hatálya alá tartozik?

____________

1 A műholdas műsorsugárzásra és a vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó egyes szerzői és szomszédos jogi szabályok összehangolásáról szóló, 1993. szeptember 27-i 93/83/EGK tanácsi irányelv (HL 1993. L 248., 15. o.)