Language of document :

Kanne 26.10.2009 - Gagalis v. neuvosto

(Asia F-89/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Spyridon Gagalis (Kraainem, Belgia) (edustaja: asianajaja N. Lhoëst)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kanne, jossa vaaditaan vastaajan sellaisen päätöksen kumoamista, jolla on kieltäydytty korvaamasta kantajalle 75 prosenttia kylpylähoidon kokonaiskustannuksista henkilöstösääntöjen 73 artiklan mukaisesti.

Vaatimukset

on kumottava vastaajan 9.12.2008 tekemä päätös, joka on annettu tiedoksi kantajalle 22.12.2008 ja jolla on kieltäydytty korvaamasta kantajalle 75 prosenttia kylpylähoidon kokonaiskustannuksista henkilöstösääntöjen 73 artiklan mukaisesti

on kumottava 15.7.2009 tehty päätös, joka on annettu kantajalle tiedoksi 17.7.2009 ja jolla on hylätty kantajan valitus, joka koskee 75 prosentin suuruisen korvauksen maksamista kylpylähoidon kokonaiskustannuksista henkilöstösääntöjen 73 artiklan mukaisesti

neuvosto on velvoitettava maksamaan kantajalle 1 551,38 euron suuruinen lisämaksu viivästyskorkoineen

neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________