Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 9 juli 2010 - Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-91/09)1

(Personalmål - Tjänstemän - Rimlig tidsfrist för att inkomma med en begäran om skadestånd - Inkommen för sent)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och C. Berardis-Kayser, biträdda av advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Kommissionens beslut att avslå sökandens begäran om ersättning för den skada han lidit till följd av en skrivelse i vilken svaranden gett en läkare i uppdrag att göra en läkarundersökning i kontrollsyfte för att bedöma sökandens verkliga arbetsoförmåga

Avgörande

Talan ogillas, eftersom det är uppenbart att den i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad.

Luigi Marcuccio ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 11, 16.1.2010, s. 41