Language of document :

2021 m. vasario 15 d. Tribunal du travail de Liège (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VW / Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

(Byla C-92/21)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal du travail de Liège

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: VW

Atsakovė: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Prejudiciniai klausimai

Ar nacionalinės teisės reglamentuojama teisės gynimo priemonė, suteikta prieglobsčio prašytojui, kuriam siūloma, kad jo tarptautinės apsaugos prašymas būtų išnagrinėtas kitoje valstybėje narėje, kuri neturi jokio sustabdomojo poveikio ir tokį poveikį gali turėti tik tada, kai atimama asmens laisvė, siekiant jį nedelsiant perduoti, yra veiksminga teisės gynimo priemonė, kaip tai suprantama pagal Reglamento „Dublinas III“1 27 straipsnį?

Ar Reglamento „Dublinas III“ 27 straipsnyje numatyta veiksminga teisės gynimo priemonė turi būti aiškinama taip, kad jai prieštarauja tik priverstinis perdavimo priemonės vykdymas, kol nagrinėjamas skundas, pateiktas dėl minėto perdavimo sprendimo, ar taip, kad pagal ją draudžiama bet kokia paruošiamoji išsiuntimo iš šalies priemonė, pavyzdžiui, asmens perkėlimas į centrą, vykdantį prieglobsčio prašytojų, kuriems siūloma, kad jų prieglobsčio prašymai būtų išnagrinėti kitoje Europos šalyje, grįžimo procesą?

____________

1 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (OL L 180, 2013, p. 31).