Language of document :

Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

     FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM

     den 27 februari 2002

i mål T-79/00: Rewe Zentral AG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)(1)

(Gemenskapsvarumärke ( Uttrycket LITE ( Iakttagande av rätten till försvar ( Verkningslös grund ( Absolut registreringshinder ( Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94)

(Rättegångsspråk: tyska)

I mål T-79/00, Rewe Zentral AG, Köln (Tyskland), företrätt av advokaten M. Kinkeldey, mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: inledningsvis företrädd av V. Melgar och P. von Kapff, därefter av V. Melgar och G. Schneider), angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av tredje överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 27 januari 2000 (ärende R 275/1999-3) beträffande registrering av uttrycket LITE som gemenskapsvarumärke, har förstainstansrätten (fjärde avdelningen), sammansatt av ordföranden P. Mengozzi samt domarna V. Tiili och R.M. Moura Ramos, justitiesekreterare: byrådirektören D. Christensen, den 27 februari 2002 avkunnat en dom där domslutet har följande lydelse:

1)Talan ogillas.

2)Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - EGT C 163, 10.6.2000.