Language of document :

A HL-ben megjelent közlemények

 

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

2004. július 8.

a T-67/00., T-68/00., T-71/00. és T-78/00. sz. JFE Engineering Corp és társai kontra Európai Közösségek Bizottsága egyesített ügyekben1

(Kartell - Hegesztés nélküli acélcsövek és csőszerelvények - EFTA - A Bizottság hatásköre - Jogsértés - Pénzbírságok)

(Az eljárás nyelve: angol)

A T-67/00., T-68/00., T-71/00. és T-78/00. sz., JFE Engineering Corp, korábban NKK Corp., székhelye: Tokio (Japán), képviseli: kezdetben M. Smith és C. Maguire, solicitors, később A. Vandencasteele és V. Dehin, ügyvédek és A.-L. Marmagioli, solicitor (kézbesítési cím: Luxembourg), Nippon Steel Corp., székhelye: Tokio, képviseli: J.-F. Bellis és K. Van Hove, ügyvédek, kézbesítési cím: Luxembourg, JFE Steel Corp., korábban Kawasaki Steel Corp., székhelye: Tokio, kéviseli: A. Vandencasteele ügyvéd, kézbesítési cím: Luxembourg, Sumitumo Metal Industries Ltd, székhelye: Tokio, képviseli: C. Vajda, QC, G. Sproul és F. Weitzman, solicitors, kézbesítési cím: Luxembourg, kontra Európai Közösségek Bizottsága (meghatalmazott: M. Erhart és A. Whelan, segítőjük N. Khan, barrister, kézbesítési cím: Luxembourg), támogatja: EFTA Felügyeleti Hatóság (meghatalmazott: D. Sif Tynes és P. Bjørgan) egyesített ügyekben, az EK-Szerződés 81. cikke alapján lefolytatott eljárás (IV/E-1/35. 860-B. sz. ügy - hegesztés nélküli acélcsövek) (HL 2003 L 140., 1. o.) során meghozott 1999. december 8-i, 2003/382/EK bizottsági határozat megsemmisítése illetve másodlagos kereseti kérelemként a felperesekre kirótt pénzbírságok csökkentése tárgyában, az Elsőfokú Bíróság (második tanács), tagjai: N.J. Forwood, elnök, és J. Pirrung és A.W.H. Meij, bírák, hivatalvezető: J. Plingers, 2004. július 8-án meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:

A Bíróság megsemmisíti az EK-Szerződés 81. cikke alapján lefolytatott eljárás (IV/E-1/35. 860-B. sz. ügy - hegesztés nélküli acélcsövek) során meghozott 1999. december 8-i, 2003/382/EK bizottsági határozat 1. cikk (2) bekezdését abban a részében, amely megállapítja a négy felperes terhére az említett cikk szerinti jogsértés elkövetését a T-67/00., T-68/00., T-71/00. és T-78/00. sz. ügyekben, az 1991. január 1-jét megelőző és 1994. június 30-át követő időszakra vonatkozóan.

A 2003/382 határozat 4. cikke alapján a négy felperesre egyenként kiszabott pénzbírság összegét 10 935 000 euróban állapítja meg.

Egyebekben a négy felperes keresetét elutasítja.

A négy felperest és a Bizottságot kötelezi saját költségeik viselésére.

Az EFTA Felügyeleti Hatóságot kötelezi saját költségei viselésére.

____________

1 - HL C 259., 2001.09.15.