Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supremo Tribunal Administrativo (Portugali) on esittänyt 17.11.2020 – Suzlon Wind Energy Portugal - Energia Eólica Unipessoal, Lda v. Autoridade Tributária e Aduaneira

(asia C-605/20)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Supremo Tribunal Administrativo

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Suzlon Wind Energy Portugal - Energia Eólica Unipessoal, Lda

Vastaaja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko unionin oikeuden mukaista tulkita, että niin kutsutun takuuajan kuluessa suoritetut korjaustyöt katsotaan suorituksiksi, jotka eivät ole arvonlisäveron alaisia, vain jos ne tehdään maksutta ja vain siltä osin kuin ne sisältyvät implisiittisesti takuun piiriin kuuluvan tavaran myyntihintaan, ja että veronalaisiksi on katsottava takuuajan aikaiset palvelusuoritukset (joihin liittyy tai ei liity tarvikkeiden käyttöä), joista laskutetaan, koska niitä ei voida olla katsomatta vastikkeellisiksi palvelusuorituksiksi?

Onko tuuliturbiininosien toimittajalle osoitettua veloitusilmoitusta, jossa on kyse näiden osien ostajalle asiaankuuluvan takuuajan aikana aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta, kun näihin kustannuksiin on liittynyt osien vaihtamista uusiin (tavarantoimittajan tavaroiden uusia maahantuonteja, joista on kannettu arvonlisävero ja saatu vähennysoikeus) sekä tämän edellyttämiä järjestelyjä (arvonlisäverollisten palveluiden hankkimista kolmansilta) kyseisen ostajan (joka kuuluu samaan konserniin kuin myyjä, jonka kotipaikka on kolmannessa maassa) tarjotessa kolmansille tuulipuiston pystytyspalveluita, pidettävä pelkkänä kustannusten edelleenveloittamisena ja siten arvonlisäverosta vapautettuna vai pikemmin vastikkeellisena palvelusuorituksena, josta on kannettava vero?

____________