Language of document :

2020 m. lapkričio 17 d. Supremo Tribunal Administrativo (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Suzlon Wind Energy Portugal - Energia Eólica Unipessoal, Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Byla C-605/20)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supremo Tribunal Administrativo

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja ir apeliantė: Suzlon Wind Energy Portugal - Energia Eólica Unipessoal, Lda

Atsakovas: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Sąjungos teisę atitinka aiškinimas, kad remontas, atliktas per vadinamąjį „garantinį laikotarpį“, laikomas neapmokestinamu sandoriu tik tuomet, kai jis vykdomas neatlygintinai ir tiek, kiek jis automatiškai įtraukiamas į prekės, kuriai taikoma garantija, pardavimo kainą, todėl garantiniu laikotarpiu teikiamos paslaugos turi būti laikomos apmokestinamomis (neatsižvelgiant į tai, ar jos teikiamos naudojant medžiagas) ir dėl jų turi būti išrašyta sąskaita faktūra, nes jos būtinai turi būti laikomos paslaugomis, teikiamomis už atlygį?

2.    Ar debeto avizos pateikimas vėjo jėgainių sudedamųjų dalių tiekėjui, kad būtų kompensuotos šių prekių pirkėjo išlaidos, patirtos per garantinį laikotarpį dėl sudedamųjų dalių pakeitimo (naujas tiekėjo prekių importas, kuriam pritaikytas PVM ir dėl kurio atsirado teisė į atskaitą) ir atitinkamų remonto darbų (iš trečiųjų asmenų įsigyjant paslaugų, už kurias sumokėtas PVM), šiam pirkėjui (jis priklauso tai pačiai grupei, kaip ir trečiojoje šalyje įsteigtas pardavėjas) teikiant vėjo jėgainių parko įrengimo paslaugas tretiesiems asmenims, turi būti laikomas paprasčiausiu išlaidų perkėlimo sandoriu, kuris, kaip toks, neapmokestinamas PVM, ar paslaugų teikimu už atlygį, dėl kurio turi būti sumokėtas mokestis?

____________