Language of document :

2021. március 12-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

(C-166/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselő: C. Perrin és M. Siekierzyńska)

Alperes: Lengyel Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Lengyel Köztársaság – mivel a gyógyszerek előállításához használt etil-alkohol importőrét megfosztotta a jövedéki adó alóli kötelező mentességtől abban az esetben, ha nem választja az adófelfüggesztési eljárást – nem teljesítette az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/83/EGK tanácsi irányelv1 27. cikke (1) bekezdésének d) pontjából és az arányosság elvéből eredő kötelezettségeit;

a Bíróság a Lengyel Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére

Jogalapok és fontosabb érvek

A Lengyel Köztársaság olyan nemzeti rendelkezéseket vezetett be, amelyek szerint a gyógyszerek előállításához használt etilalkohol importőre nem részesül jövedékiadó-mentességben, ha nem választja az adófelfüggesztési eljárást.

A Bizottság szerint ez az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/83/EGK tanácsi irányelv 27. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerinti kötelezettségeinek és az arányosság elvének megsértését jelenti.

Az irányelv e rendelkezése szerint, ha az alkoholt gyógyszerek előállításához használják fel, a tagállamok kötelesek mentesíteni az alkoholt a jövedéki adó alól, mégpedig olyan feltételek mellett, amelyeket ők határoznak meg annak érdekében, hogy biztosítsák az ilyen mentességek helyes és tisztességes alkalmazását és mindennemű csalás, adókikerülés vagy visszaélés megelőzését. A Bizottság véleménye szerint a jövedéki adó alóli mentesség adófelfüggesztési eljárás alkalmazásától való függővé tétele nem szükséges a mentesség helyes és tisztességes alkalmazásának biztosításához, illetve a csalás, az adókikerülés vagy a visszaélés megelőzéséhez. Ez ellentétes az arányosság elvével is.

____________

1 HL 1992. L 316., 21. o.