Language of document :

Tožba, vložena 12. marca 2021 – Evropska komisija/Republika Poljska

(Zadeva C-166/21)

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: C. Perrin in M. Siekierzyńska, agenta)

Tožena stranka: Republika Poljska

Predlog

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Republika Poljska s tem, da uvoznikom etilnega alkohola, ki se uporablja za proizvodnjo zdravil, ne priznava obvezne oprostitve plačila trošarine, kadar ti ne izberejo režima odloga plačila trošarine, ni izpolnila obveznosti na podlagi člena 27(1)(d) Direktive Sveta 92/83/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače1 ter na podlagi načela sorazmernosti;

Republiki Poljski naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Republika Poljska je sprejela nacionalno ureditev, v skladu s katero uvoznikom etilnega alkohola, ki se uporablja za proizvodnjo zdravil, ni priznana oprostitev plačila trošarine, kadar ti ne izberejo režima odloga plačila trošarine.

Po mnenju Komisije to pomeni neizoplnitev obveznosti na podlagi člena 27(1)(d) Direktive Sveta 92/83/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače ter na podlagi načela sorazmernosti.

V skladu s to določbo Direktive so države članice alkohol, če se uporablja za proizvodnjo zdravil, dolžne oprostiti plačila trošarine pod pogoji, ki jih določijo za zagotovitev pravilne in enostavne uporabe takih oprostitev in za preprečevanje davčnega izmikanja, izogibanja ali zlorabe. Komisija meni, da pogojevanje oprostitve plačila trošarine z uporabo režima odloga plačila trošarine ni potrebno niti za zagotovitev pravilne in enostavne uporabe oprostitve niti za preprečevanje davčnega izmikanja, izogibanja ali zlorabe. Prav tako je to v nasprotju z načelom sorazmernosti.

____________

1 UL 1992, L 316, str. 21.