Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Köln (Germania) la 19 martie 2021 – EF/Deutsche Lufthansa AG

(Cauza C-172/21)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Köln

Părțile din procedura principală

Reclamant: EF

Pârâtă: Deutsche Lufthansa AG

Întrebările preliminare

1)    Un tarif de întreprindere redus în raport cu tariful normal (în speță 152 de euro în loc de 169 de euro), întemeiat pe un acord-cadru încheiat între un operator de transport aerian și o altă întreprindere și care poate fi rezervat numai de angajații întreprinderii respective pentru călătorii de afaceri, constituie un tarif redus în sensul articolului 3 alineatul (3) prima teză din Regulamentul (CE) nr. 261/20041 , care nu este disponibil în mod direct sau indirect publicului?

2)    În cazul unui răspuns afirmativ: un astfel de tarif comercial nu constituie nici un program de fidelizare a clientelei sau un alt program comercial al unui operator de transport aerian sau al unui tour operator în sensul articolului 3 alineatul (3) a doua teză din Regulamentul (CE) nr. 261/2004?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218).