Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 20.9.2017 – Valittajana Euroopan komissio ja muuna osapuolena Frucona Košice a.s.

(Asia C-300/16 P)1

(Muutoksenhaku – Valtiontuki – Tuen käsite – Taloudellisen edun käsite – Yksityinen velkoja -arviointiperuste – Sovellettavuutta koskevat edellytykset – Soveltaminen – Euroopan komissiolle kuuluvat tutkimusvelvollisuudet)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: K. Walkerová, L. Armati, T. Maxian Rusche ja B. Stromsky)

Muu osapuoli: Frucona Košice a.s. (edustajat: K. Lasok, QC, B. Hartnett, barrister, J. Holmes, QC, ja O. Geiss, Rechtsanwalt)

Tuomiolauselma

Valitus hylätään.

Euroopan komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 260, 18.7.2016.