Language of document :

Presuda Suda (prvo vijeće) od 20. rujna 2017. – Europska komisija protiv Frucona Košice a.s.

(predmet C-300/16 P)1

(Žalba – Državne potpore – Pojam ‚potpora’ – Pojam ‚gospodarska prednost’ – Kriterij privatnog vjerovnika – Uvjeti primjene – Primjena – Obveze istrage koje valja ispuniti Europska komisija)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: K. Walkerová, L. Armati, T. Maxian Rusche i B. Stromsky, agenti)

Druga stranka u postupku: Frucona Košice a.s. (zastupnici: K. Lasok QC, B. Hartnett, Barrister, J. Holmes QC i O. Geiss, Rechtsanwalt)

Izreka

Žalba se odbija.

Europskoj komisiji nalaže se snošenje troškova.

____________

1 SL C 260, 18. 7. 2016.