Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Darmstadt (Nemčija) 30. julija 2019 – RJ/Stadt Offenbach am Main

(Zadeva C-580/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Darmstadt

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: RJ

Tožena stranka: Stadt Offenbach am Main

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 2 Direktive 2003/88/ES1 razlagati tako, da se obdobja dežurstva, med katerimi je delavec zavezan v službeni uniformi z intervencijskim vozilom v 20 minutah priti do točke, na kateri se začne mesto, v katerem je njegova služba, štejejo za delovni čas, čeprav delodajalec ni določil kraja, na katerem mora biti prisoten delavec, vendar so možnosti delavca za izbiro kraja, na katerem bo prisoten, in posvečanje svojim osebnim in družbenim interesom kljub temu zelo omejene?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

Ali je treba člen 2 Direktive 2003/88/ES v položaju, kot je položaj iz prvega vprašanja za predhodno odločanje, razlagati tako, da je treba pri opredelitvi pojma delovni čas upoštevati tudi, ali in v kakšnem obsegu se bodo med dežurstvom, ki se opravlja na kraju, ki ga ni določil delodajalec, običajno izvajale intervencije?

____________

1 Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 381).