Language of document :

Odvolanie podané 26. januára 2021: Allergan Holdings France proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 18. novembra 2020 vo veci T-664/19, Allergan Holdings France/EUIPO – Dermavita (JUVEDERM ULTRA)

(vec C-41/21 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Allergan Holdings France (v zastúpení: T. de Haan, avocat a J. Day, Solicitor)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Dermavita Co. Ltd

Uznesením z 29. apríla 2021 Súdny dvor (komora rozhodujúca o prijateľnosti odvolaní) rozhodol, že odvolanie nemožno prijať a Allergan Holdings France znáša svoje vlastné trovy konania.

____________