Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 3. augustā – ZZ/Komisija

(lieta F-85/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal un S. Orlandi, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu aprēķināt pirms stāšanās amatā iegūtās pensijas tiesības saskaņā ar jaunajiem VĪN [Vispārīgie īstenošanas noteikumi]

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2012. gada 27. janvāra lēmumu aprēķināt pensijas tiesības, kuras prasītājs bija ieguvis pirms stāšanās amatā Komisijā, saskaņā ar Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punktu;

tiktāl, ciktāl vajadzīgs, atcelt lēmumu noraidīt sūdzību, ko viņš 2012. gada 2. maijā bija iesniedzis par lēmumu aprēķināt viņa pirms stāšanās amatā iegūtās pensijas tiesības atbilstīgi Savienības pensiju programmai;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.