Language of document :

Beroep ingesteld op 9 augustus 2012 – ZZ/Commissie

(Zaak F-86/12)

Procestaal: Pools

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: A. Lizer-Klatka, advocaat [radca prawna])

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om de geldigheidsduur van reservelijst EPSO/AD/60/06 met betrekking tot verzoekster niet te verlengen met de periode gedurende welke zij moederschaps- en ouderschapsverlof genoot

Conclusies van de verzoekende partij

het besluit van 17 oktober 2011 betreffende de afloop van de geldigheidsduur van reservelijst EPSO/AD/60/06 op 31 december 2011, voor zover dit verzoekster betreft, en het besluit van 10 mei 2012 dat in antwoord op haar bezwaar nr. R/147111 is genomen, nietig verklaren en de geldigheidsduur van reservelijst EPSO/AD/60/06 met betrekking tot verzoekster verlengen met de periode gedurende welke zij tijdens de geldigheidsduur van de genoemde reservelijst moederschaps- en ouderschapsverlof genoot, dat wil zeggen met 3 jaar en 46 dagen;

partijen overeenkomstig artikel 89, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie van 25 juli 2007 en verzoeksters in punt 56 e.v. van haar verzoekschrift opgenomen vordering verwijzen in hun eigen kosten.