Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 29. augusti 2016. aasta määrus – Roest versus komisjon

(kohtuasi F-85/12)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Kolmanda koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 ELT C 295, 29.9.2012, lk 35.