Language of document :

2021 m. sausio 4 d. Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje MC / Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Byla C-1/21)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: MC

Atsakovas: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Prejudiciniai klausimai

Ar Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 9 straipsnį, aiškinamą kartu su 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos1 273 straipsniu, reikia aiškinti taip, kad pagal jį suderintoje pridėtinės vertės mokesčio srityje nedraudžiama tokia kaip DOPK 19 straipsnio 2 dalyje numatyta nacionalinė teisinė priemonė, kurią taikant atsiranda neapmokestinamojo fizinio asmens, kuris neturi prievolės sumokėti pridėtinės vertės mokestį, tačiau kurio nesąžiningi veiksmai nulėmė tai, kad apmokestinamasis juridinis asmuo, kuris turi prievolę sumokėti mokestį, jo nesumokėjo, vėlesnė solidarioji atsakomybė?

Ar, aiškinant šias nuostatas ir taikant proporcingumo principą, DOPK 19 straipsnio 2 dalyje nustatytą nacionalinę teisinę priemonę taip pat leidžiama taikyti dėl apmokestinamojo asmens laiku nesumokėto pridėtinės vertės mokesčio palūkanų?

Ar DOPK 19 straipsnio 2 dalyje nustatyta nacionalinė teisinė priemonė pažeidžia proporcingumo principą tokiu atveju, kai pavėluotas pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimas, dėl kurio už pridėtinės vertės mokesčio skolą buvo apskaičiuotos palūkanos, sietinas ne su neapmokestinamojo fizinio asmens veiksmais, o su kito asmens veiksmais arba objektyviomis aplinkybėmis?

____________

1 OL L 347, 2006, p. 1.