Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesarbeitsgericht (Nemčija) 16. oktobra 2020 – AR/St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

(Zadeva C-727/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesarbeitsgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica revizije: AR

Nasprotna stranka v revizijskem postopku: St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali člen 7 Direktive 2003/881 in člen 31(2) Listine nasprotujeta razlagi nacionalne določbe, kot je člen 7(3) BUrlG (zvezni zakon o letnem dopustu), v skladu s katero neizkoriščena pravica do plačanega letnega dopusta delavca, ki je med letom, v katerem je pridobil pravico do letnega dopusta, zaradi bolezni postal nezmožen za delo, ki pa bi dopust v tem letu, vsaj deloma, lahko izrabil še pred začetkom svoje bolezni, ugasne v primeru nezmožnosti za delo, ki še vedno traja neprekinjeno 15 mesecev po izteku leta, v katerem je pridobil pravico do letnega dopusta, tudi če delodajalec delavcu z ustreznim pozivom in opozorili dejansko ni omogočil izrabe te pravice?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: ali pravica do plačanega letnega dopusta pod temi pogoji v primeru nezmožnosti za delo, ki še vedno traja, tudi pozneje ne more ugasniti?

____________

1     Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 381).