Language of document :

Ordonanța președintelui Curții din 5 februarie 2021 – (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht Köln - Germania) – Germanwings GmbH/KV

(Cauza C-8/21)1

Limba de procedură : germana

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 88, 15.3.2021.