Language of document :

Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

Sportwetten GmbH Geran 2.5.2002 nostama kanne sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa (tavaramerkit ja mallit) vastaan

    (Asia T-140/02)

    Oikeudenkäyntikieli määrätään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 131 artiklan 2 kohdan mukaisesti

    Kieli, jolla kannekirjelmä on laadittu: saksa

Sportwetten GmbH Gera, kotipaikka Gera (Saksa), on nostanut 2.5.2002 Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kanteen sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa (tavaramerkit ja mallit) vastaan. Kantajan edustaja on asianajaja A. Zumschlinge. Muuna asianosaisena valituslautakunnassa on ollut Intertops Sportwetten GmbH, kotipaikka Salzburg (Itävalta).

Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

(kumoaa sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 21.2.2002 tekemän päätöksen valitusasiassa R 0338/2000-4 sekä sen kohteena olleen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston 2.2.2000 tekemän ratkaisun asiassa C000422014/1

(julistaa mitättömäksi numerolla 000422014 rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin eli sana-/kuviomerkin "Intertops"

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rekisteröity yhteisön

tavaramerkki, jonka mitättömäksi

julistamista on haettu:luokkaan 42 kuuluvia palveluja varten rekisteröity kuviomerkki "INTERTOPS" ( yhteisön tavaramerkki 422014

Yhteisön tavaramerkin haltija:Intertops Sportwetten GmbH

Yhteisön tavaramerkin

mitättömäksi julistamista

koskevan hakemuksen tekijä:Kantaja

Hakemuksen tekijän

tavaramerkki- tai merkkioikeus:luokkaan 42 kuuluvia palveluja varten rekisteröity saksalainen sanamerkki "INTERTOPS SPORTWETTEN"

Mitättömyysosaston ratkaisu:hakemus on hylätty

Valituslautakunnan ratkaisu:kantajan valitus on hylätty

Kanneperusteet:(rekisteröity merkki kuvaa palveluja, jotka ovat Saksassa kiellettyjä

                    (merkin käyttäminen niitä palveluja varten, joita varten se on rekisteröity, on asetuksen (EY) N:o 40/941 7 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetuin tavoin yleisen järjestyksen ja hyvän tavan vastaista

                    (vastaajana oleva virasto on sivuuttanut asetuksen 106 artiklan 2 kohdan soveltamisvelvollisuuden ja merkityksen.

____________

1 - Neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 (EYVL L 11, s. 1).