Language of document :

Mededeling in het PB

 

Beroep, op 2 mei 2002 ingesteld door Sportwetten GmbH Gera tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

    (Zaak T-140/02)

    Procestaal:

te bepalen overeenkomstig artikel 131, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering - taal van het verzoekschrift: Duits

Bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen is op 2 mei 2002 beroep ingesteld tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) door Sportwetten GmbH Gera, te Gera (Duitsland), vertegenwoordigd door A. Zumschlinge, advocaat.

Andere partij voor de kamer van beroep: Intertops Sportwetten GmbH, te Salzburg (Oostenrijk).

Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

(de beslissing van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) - vierde kamer van beroep - van 21 februari 2002 (zaak R 538/1999-2) alsmede de aanvankelijke beslissing van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt van 2 februari 2000 (nr. C000422014/1) te vernietigen;

(het gemeenschapsmerk nr. 000422014, woord-/beeldmerk "Intertops", nietig te verkalren.

Middelen en voornaamste argumenten

Gemeenschapsmerk waarvan nietig-

verklaring wordt verzocht:            Beeldmerk "Intertops" voor diensten van klasse                         42 - gemeenschapsmerk 422014

Houder van het merk:Intertops Sportwetten GmbH

Partij die nietigverklaring vordert:Verzoekster

Merkrecht van verzoekster:        Duits woordmerk "INTERTOPS                         SPORTWETTEN" voor diensten van klasse 42

Beslissing van nietigheidsafdeling:afwijzing van de vordering

Beslissing kamer van beroep:verwerping van beroep

Middelen:- Het ingeschreven merk duidt in Duitsland verboden diensten aan.

                        - Het gebruik van het merk voor de diensten                         waarvoor het is ingeschreven, is in strijd met                         de openbare orde en de goede zeden als                         bedoeld in artikel 7, lid 1, sub f, van                         verordening (EG) nr. 40/941

- Het Bureau heeft geen rekening gehouden met de gebruiksverplichting en de betekenis van artikel 106, lid 2, van de verordening.

____________

1 - Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).