Language of document :

Sdělení v Úř. věst.

 

Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 13. září 2005 - Sportwetten v. OHIM

                    (Věc T-140/02)1

("Ochranná známka Společenství - Návrh na prohlášení neplatnosti - Obrazová ochranná známka Společenství obsahující slovní prvek INTERTOPS - Ochranná známka odporující veřejnému pořádku nebo dobrým mravům - Článek 7 odst. 1 písm. f) a odst. 2 a článek 51 nařízení (ES) č. 40/94")

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Sportwetten GmbH Gera (Gera, Německo) (zástupce: A. Zumschlinge, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: D. Schennen a G. Schneider, jako zmocněnci)

Druhý účastník řízení před odvolacím senátem, vystupující jako vedlejší účastník před Soudem: Intertops Sporwetten GmbH (Salcburk, Rakousko) (zástupce: původně H. Pfeifer, dále R. Heimler, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 21. února 2002 (věc R 338/2000-4), týkajícímu se návrhu na prohlášení neplatnosti obrazové ochranné známky Společenství INTERTOPS

Výrok rozsudku

Není na místě rozhodovat o návrhu žalobkyně směřujícímu k prohlášení obrazové ochranné známky Společenství obsahující slovní prvek INTERTOPS za neplatnou a ani o návrhu vedlejšího účastníka řízení směřujícímu k přiložení písemnosti do spisu.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Žalobkyni se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 169, 13.7.2002.