Language of document :

Obvestilo v UL

 

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 13. septembra 2005 - Sportwetten / UUNT

(Zadeva T-140/02)1

("Znamka Skupnosti - Zahteva za ugotovitev ničnosti - Prijava figurativne znamke Skupnosti, ki vsebuje besedni element INTERTOPS - Znamka, ki nasprotuje javnemu redu ali sprejetim moralnim načelom - Člen 7(1)(f) in (2) in člen 51 Uredbe (ES) št. 40/94")

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Sportwetten GmbH Gera (Gera, Nemčija) [Zastopnik: A. Zumschlinge, avocat]

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) [Zastopnika: D. Schennen in G. Schneider, avocats]

Druga stranka pred Odborom za pritožbe, intervenient pred Sodiščem prve stopnje: Intertops Sportwetten GmbH (Salzburg, Avstrija), [Zastopnika: najprej H. Pfeifer, nato R. Heimler, avocats]

Predmet zadeve

Tožba, vložena proti odločbi četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 21. februarja 2002 (zadeva R 338/2000-4) o zahtevi za ugotovitev ničnosti figurativne znamke Skupnosti INTERTOPS.

Izrek sodbe

O predlogu tožeče stranke, da se znamka Skupnosti z besednim elementom INTERTOPS razglasi za nično, ter o predlogu intervenienta, da se v spis doda listino, ni treba odločiti.

V preostalem delu se tožba zavrne.

Tožeči stranki se naloži plačilo vseh stroškov.

____________

1 - UL C 169 z dne 13.7.2002.